Uz sveobuhvatan pristup dizajnu, Parapet studio, sa sedištem u Beogradu, je aktivan na projektima rezidencijalnog, komercijalnog, ugostiteljskog i radnog prostora.

 

Stvaramo jedinstveni prostor koje inspiriše, maksimalno koristeći potencijal enterijera.

 

Nudimo kompletan obim usluga i ponosni smo što smo uključeni u sve faze projekta – od konceptualnog dizajna, dizajna nameštaja i rasvete, do faze izvođenja –  isporučujući izuzetno kvalitetne i drugačije ambijente.